Idea

Pochwała ciekawości

Wielkie Pytania organizują nasz sposób widzenia świata. Nawet cząstkowe odpowiedzi na nie oddziałują na duże obszary naszej wiedzy. Ale nie doczekały się dotąd, i zapewne nigdy się nie doczekają, odpowiedzi ostatecznych.

Więcej

List prof. dr hab. Jacka Majchrowskiego

W pierwszej edycji „Wielkich Pytań w Krakowie” pytamy, czy światem rządzi przypadek. Rozstrzygnięcie tej kwestii pozostawiam naszym znakomitym Gościom – wybitnym naukowcom i filozofom. Mogę natomiast powiedzieć, że o wyborze miejsca tego wydarzenia bez wątpienia nie zdecydował żaden przypadek.

Więcej

List prof. dr hab. med. Wojciecha Nowaka

Nauka to wielka przygoda ludzkości - przygoda, która zrodziła się z ciekawości, przejawiającej się w stawianiu pytań i próbach udzielania na nie odpowiedzi. Pytania te są rozmaite - od mniej może spektakularnych, ale ciągle doniosłych, aż po pytania najważniejsze: o ostateczną podstawę rzeczywistości i istotę człowieczeństwa.

Więcej