Czytelnia

O tym, co konieczne, możliwe i rzeczywiste

Żyjemy w świecie, który mógłby być inny, ale jednak niepodobna orzec, czy swobodnie wymyślona przez nas alternatywna historia jest możliwa. Każdy proces i każda zmiana mogą błyskawicznie promieniować na cały świat i zasadniczo zmienić jego losy.

Więcej

Okiem kosmologa

Prawa fizyki nie rządzą Wszechświatem w żadnym mniej lub bardziej dosłownym znaczeniu tego słowa. One są wyróżnionymi przez nas aspektami jego struktury. A przypadki? Czym właściwie są?

Więcej

Okiem historyka

Przypadki mogą wpływać na losy narodów. Znamy wiele takich sytuacji. Na przykład sprawa Samuela Zborowskiego. Wawel, uroczystości koronacyjne Henryka Walezego. Zborowski, który lubił wypić, zaczyna się awanturować. Próbuje czekanem uderzyć lokaja jednego z kasztelanów. Trafia jednak nie w niego, tylko w kasztelana przemyskiego, Andrzeja Wapowskiego, który wkrótce umiera.

Więcej

Okiem biologa

Czy światem rządzi przypadek? Moim zdaniem najlepsza odpowiedź na to pytanie zawarta jest w tytule książki Jacques’a Monoda „Przypadek i konieczność”. Wszystko, co obserwujemy, jest mieszanką procesów deterministycznych i stochastycznych, choć być może część procesów, które postrzegamy jako stochastyczne, (...) reprezentuje chaos deterministyczny.

Więcej